OnlineSpaaractie.nl

Onlinespaaractie.nl van Ivooh is goed voor spanning en beleving, in uw winkel, uw winkelstraat of winkelcentrum. Deze actie levert interessante klantgegevens op. Bij een volle spaarkaart heeft de spaarder twee keuzes: direct een prijs ontvangen of meedoen aan de spannende loterij en meedingen naar de mooiste prijzen. 

Stimulans om meer te kopen

De kracht van deze retailactie is dat deze uw klanten stimuleert om meer te kopen. Immers, pas bij een bepaald aankoopbedrag ontvangt uw klant en voucher/zegel. Uit ervaring weten we dat dit klanten stimuleert om minimaal voor dit bedrag te besteden in uw winkel. Het aankoopbedrag en het benodigde aantal spaarzegels voor een volle spaarkaart stellen we vooraf in overleg vast. Voor de klant is het van meet af aan duidelijk dat hij met een volle spaarkaart kans maakt op aantrekkelijke prijzen. 

Loterij of direct prijs

Zodra uw klant kiest voor deelname aan de loterij, wordt hij geïnformeerd over de datum waarop de trekking zal plaatsvinden. Natuurlijk gebeurt dit volledig digitaal. De klant kan ook kiezen voor direct een prijs die men kan ophalen in uw winkel.

Onlinespaaractie.nl: snel en eenvoudig

De opzet van Onlinespaaractie.nl is snel en eenvoudig. U heeft hier als ondernemer of ondernemersvereniging weinig omkijken naar. Ivooh neemt de volledige organisatie op zich, vanaf de website, de spaarzegels (met uw logo) en de noodzakelijke front- en backend functionaliteiten.

Onlinespaaractie.nl biedt:

- meer traffic
- hogere aankoopbedragen
- meer aandacht voor uw winkelstraat- of centrum
- beperkte investering, groot rendement
- grote klantentevredenheid
- meetbare resultaten
- altijd binnen uw budget
- snel en eenvoudig te realiseren

 


 

 

deel: